Nota informativa nr1 din 07 dec 2015In conformitate cu art.7 alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobat prin Ordin 2861/2009, coroborate cu OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, este obligatorie inventarierea o data pe an, de regula catre finele exerciului financiar a stocurilor intocmind-se liste de inventar. Pentru aspectele tehnice, explicate detaliat, privind procedura de inventariere va vom trimite o informare distincta.

Datorita faptului ca in desfasurarea normala a activitatii dvs., pot exista situatii in care printre stocurile aflate in gestiunea dvs, se afla si stocuri greu vandabile, deteriorate fizic si/sau moral, pentru acestea se va face o lista de inventar distincta.

Facand referire exclusiv la aceste marfuri greu vandabile, deteriorate, degradate, tinem sa va aducem la cunostinta ca acestea se pot vinde sub pretul de achizitie (in pierdere), caz in care acest cost este deductibil din punct de vedere fiscal, dar numai in cazul vanzarilor de lichidare si de soldare.

Vanzarea de soldare are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri pentru societatile de vanzare cu amanuntul/de detail. Trebuie sa parcurgeti urmatorii 5 pasi :

 1. Indeplinirea conditiilor pt vanzare de soldare:
  • perioada ( numai intre 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv si intre 1 august – 31 octombrieinclusiv) ;
  • durata (perioada maxima de vanzari de soldare 45 zile/perioada) ;
  • produsele sa fie achitate furnizorilor cu cel putin 30 zile inaintea inceperii vanzarii desoldare)
  • vanzarea de soldare trebuie sa aiba loc in magazinele/structurile de vanzare in careprodusele respective erau vandute in mod obisnuit
  • stocul de produse propus pentru soldare este constituit cu 15 zile inainte de soldare
 2. Intocmirea listei de inventar pentru produsele soldate
 3. Depunerea notificarii la primaria in a carei raza teritoriala este amplasat magazinul, in termen de15 zile inaintea inceperii vanzarii de soldare
 4. Anunturile de publicitate trebuie sa specifice in mod obligatoriu data de debuta vanzarii, durata sisortimentul de marfuri supus vanzarii de soldare
 5. Realizarea vanzarilor de soldare pe o durata de 45 zile

Vanzarea de lichidare este vanzarea precedata si insotita de publicitate sub denumirea de “lichidare”- vanzare sub cost de achizitie a marfurilor => vanzarea accelerata a totalitatii sau numai unei parti din stocul de produse, pentru societatile de vanzare cu amanuntul/de detail.

Societatile care practica aceasta vanzare de lichidare sunt cele care se afla in una din urmatoarele situatii:

 • incetarea definitiva a activitatii comerciantului;
 • incetarea din propie initiativa a activitatii comerciantului sau ca urmare a anularii contractuluide inchiriere, locatie sau mandat;
 • intreruperea activitatii comerciale sezoniere pt o perioada de cel putin 5 luni dupa terminareaoperatiunilor de lichidare;
 • schimbarea profilului de vanzare
 • modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare;
 • vanzarea stocului de produse de catre mostenitorii legali ai comerciantului defunct;
 • deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism.

Mentionam ca vanzarea sub pretul de achizitie se poate efectua si in situatiile prezentate in continuare, dar cu mentiunea ca nu este deductibila cheltuiala si nici TVA calculate la diferenta dintre costul de achizitie si pretul de vanzare, adica spre exemplu costul de achizie al marfii 10 lei si vand marfa cu 8 lei, diferenta de 2 lei este cheltuiala nedeductibila, la fel si TVA calculata (2*24%):

 • vanzari ale produselor care intr-o perioada de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vandute;
 • vanzari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;
 • vanazari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau de depozit de fabrica (pentru vanzarile din productie proprie);
 • vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut si este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale;
 • vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.

Pentru aceste categorii de vanzari nu se face notificare la primarie, ci o decizie a administratorului prin care se hotaraste si se motiveaza vanzarea produselor in pierdere.

Impactul fiscal pe care il vor avea aceste vanzari de soldare/lichidare la sfarsitul anului 2015 se va cuantifica prin miscorarea profitului contabil, neinfluentand calculul impozitul pe profit. Impozitul pe profit se va micsora in anul 2016, odata cu vanzarea produselor.

Atentie!!!

Potrivit Legii 124/2015 privind aprobarea OUG nr.92/2014 pt reglementarea unor masuri fiscal bugetare si modificarea unor acte normative, art.I punctul 4, alineatul (3) al articolului 3 :

„(3) Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalităţi de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N.”

Deci, ca urmare a acestui articol, organizarea oricarei activitati de stimulare si/sau promovare a produselor care presupune existenta unui fond de castiguri sau premii ce urmeaza a se acorda unui/unor castigator/castigatori, este permisa doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al Oficiului National al Jocurilor de Noroc.

Neobtinerea avizului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Va reamintim ca se vor face liste de inventar distincte pentru produsele care sunt supuse vanzarii in mod obisnuit si cele greu vandabile.