Nota informativa nr2 din 07 dec 2015

In conformitate cu art.7 alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobat prin Ordin 2861/2009, , este obligatorie inventarierea o data pe an, de regula catre finele exerciului financiar a stocurilor intocmind-se liste de inventar. Pentru aspectele tehnice, explicate detaliat, privind procedura de inventariere va vom trimite o informare distincta.

Va aducem la cunostinta ca neefecturea inventarierii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda incepand de la 400 lei la 5000 lei.

Pe scurt, inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor patrimoniale in vederea intocmirii situatiiilor financiare (bilant + cont de profit si pierdere).

Tinem sa va aducem la cunostinta ca ordine prioritara de efectuare a inventarierii :

 1. Stocuri
 2. Creante clienti
 3. Mijloace fixe
 1. Stocuri : constatarea existentei stocurilor prin observare directa (prin numarare, cantarire, masurare, cubare si calcule tehnice, dupa caz).

  Avantaj : se pot identifica lipsa de gestiune imputabile gestionarilor sau neimputabile, se pot identifica marfurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate greu vandabile, deteriorate partial sau total

  Dezavantaj : pe perioada invenatrului magazinul trebuie sa fie inchis

 2. Creante clienti – se fac confirmari de solduri cu clientii dvs. De la contabilitate va vom da in format pdf cu soldul de la 30.11.2015 iar dvs. le veti semna, stampila si trimite catre clientii dvs.

  Avantaj : confirmarile pe care le veti primi de la clientii dvs. semnate si stampilate, vor constitui proba in instanta in eventualitatea instituirii de catre dvs. a unui proces in instanta de recuperare a creantei

  Dezavantaj : in lipsa acestor confirmari de sold, creantele mai vechi de 3 ani se vor prescrie

 3. Mijloace fixe – constatarea existentei mijloacelor fixe prin observare directa

  Avantaj : pentru cladiri trebuie sa faceti o reevaluare a acetora in ultimii 3 ani (se va solicita un raport de reevaluare realizat de catre un evaluator autorizat), daca nu, faceti neaparat deoarece impozitul pe cladiri va fi mult mai mare in 2016. Pentru celelalte mijloace fixe scoase din functiune, neutilizabile se poate face un proces verbal de casare, scoatere din functiune (se va intocmi de catre comisia de invenatriere) .

  Dezavantaj : in lipsa raportului de evaluare pentru cladiri veti plati un impozit pe cladiri mult mai mare in 2016.

Atentie pentru mijloace fixe de casat !

Pentru anul 2015 nu este necesara ajustarea TVA pentru mijloacele fixe cu o durata de amortizare mai mica de 5 ani dar pentru cele cu o durata > 5 ani se va ajusta TVA la valoarea ramasa neamortizata (valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila)

Pentru anul 2016 nu se va mai face aceasta diferentiere intre mijloace fixe, statul de data asta este generos, in sensul ca nu se va mai ajusta deloc TVA la casarea mijloacelor fixe. Deci, faceti casarea mijloacelor fixe mai bine in anul 2016.

Pasi de urmat:

 1. Decizie inventariere – se va forma o comisie de inventariere (vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, atat salariati proprii cat si pe baza de contracte de prestari servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare) . NU pot face parte din comisie, gestionarii unitatii si contabilii care tin evidenta gestiunii respective.
  Pentru societatile care nu au niciun salariat, inventarierea se efectueaza de catre administrator.
 2. Declaratie gestionar
 3. Lista de inventariere
 4. Proces verbal de inventariere

La prezenta informare primiti atasat in email formularele si procedura detaliata a inventarierii